فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

آنتی بیوتیک تایزرجن

آنتی بیوتیک تایزرجن

آنتی بیوتیک تایزرجن، تایلوزین یک آنتی باکتریال باکتریواستاتیک در مقادیر متداول مصرف و باکتریسید در مقادیر بالاتر مصرف است که به خانواده ماکرولیدها تعلق دارد. ما در این موضوع به محتوای آن می پردازیم. با ما باشید.

ترکیب آنتی بیوتیک تایزرجن

تایزرجن ۲۰۰ | Tisergen 200

هر میلی لیتر حاوی تایلوزین  200 میلی گرم

خواص فارماکولوژیک تایزرجن

تایزرجن ۲۰۰ | Tisergen 200 با انتشار به درون باکتری‌ها مانع از بیوسنتز پروتئین‌های باکتری شده و به تحت واحد ‌‌۵۰‌‌s  ریبوزومی می‌چسبد.

 تایلوزین علیه انواعی از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسما‌ها موثر است.‌

موارد مصرف آنتی بیوتیک

در آنتی بیوتیک تایزرجن ۲۰۰ | Tisergen 200 برای درمان عفونت‌های ناشی از اجرام حساس به تایلوزین شامل:‌

در آنتی بیوتیک تایزرجن، عفونت‌های تنفسی ناشی از پاستورلا‌ مولتوسیدا، مانهیمیا همولیتـیکا و آرکانوباکتـریوم پیوژنز،

دیفتـری ناشی از فوزوباکتـریوم نکروفـوروم،  نکروباسیلوز بین انگشتی ناشی از فوزوباکتریوم پیوژنز و ورم پستان و متریت ناشی از آرکانوباکترویوم پیوژنز.‌

مقدار و نحوه مصرف

این آنتی بیوتیک، در تزریق عمیق عضلانی یا  تزریق زیرپوستی استفاده می شود.

گاو، گوسفند، بز:

 ۱- ۰٫۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن هر ۲۴ ساعت به مدت ۵ روز ‌

در گاو در هر موضع نباید بیش از ۱۰ میلی‌لیتر تزریق نمود و تزریقات بیش از آن باید در موضع دیگری انجام شود.‌

موارد احتیاط این دارو

در حیوانات حساس به تایلوزین یا سایر ماکرولیدها مصرف نشود.‌

این آنتی بیوتیک تایزرجن در حیوانات دارای نارسایی کلیوی یا کبدی مصرف نشود.‌

این آنتی بیوتیک در اسب مصرف نشود زیرا ممکن است کشنده باشد.‌

آنتی بیوتیک، در صورت احتمال بروز مقاومت متقاطع با سایر ماکرولیدها یا MSL‌ها مصرف نشود.‌

همراه با فلورفنیکل، لینکوزامیدها و سایر ماکرولیدها مصرف نشود (به علت رقابت در اتصال به تحت واحد ‌‌۵۰S ریبوزومی).

با استرپتومایسین، هیدروکورتیزون، سولفونامید یا تتراسیکلین‌ها مخلوط نشود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف

گوشت و احشاء: ۱۴ روز

شیر: در حیوانات شیری در دوره تولید شیر برای مصرف انسان، تزریق نشود.

هدف ما در ارائه این مطلب شناخت کامل شما درباره آنتی بیوتیک تایزرجن می باشد. امیدواریم برایتان حائز اهمیت باشد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*