ماهیگیران و صیادان میتوانند با آگاهی درباره ی زیستگاه ماهی ، تغذیه مورد علاقه و دمای مناسب آنان در بهترین فصل برای ماهیگیری آنان اقدام کنند.

چگونه بهترین فصل برای ماهیگیری را تشخیص دهیم؟

هر گونه از ماهی ها در برخی از فصل ها فعالیت خود را بیشتر میکنند و در سایر فصول منفعل و کم فعالیت تر میشوند.

ماهیگیران میتوانند با آگاهی درباره ی اطلاعاتی از ماهی هایی که قصد گرفتن و صید آنان را دارند ، اقدام به ماهیگیری و صید آنان در زمان مناسب و بهترین فصل در اوج فعالیت آن ماهی ها کنند.

این اطلاعات مهم شامل زمان اوج فعالیت آن ها ، شرایط مورد علاقه همچون بازه ی دمایی مناسب آنان میباشد.

بهترین فصل برای ماهیگیری
بهترین فصل برای ماهیگیری

نقش دما در ماهیگیری

در صورتیکه در منطقه ی زندگی شما ، دریاچه ای وجود دارد. که فعالیت ماهی های موجود در آن در صورت افزایش دما و در کل در شرایط آب و هوایی گرم ، افزایش می یابد. میتوانید در فصل تابستان در آن دریاچه یا رودخانه اقدام به ماهیگیری کنید.

همچنین شما میتوانید در فصل زمستان منطقه ی خود اقدام به جستجوی منبع آب گرمی کنید چون همانطور که ذکر شد ، برخی از ماهی ها در آب گرم فعالیت بیشتری دارند. و در اینصورت بهترین فصل برای ماهیگیری را می یابید و ماهی های بیشتری جهت صید نصیب شما خواهد شد.

اکثر ماهیگیران ماهر و باتجربه به بازه ی دمایی مورد علاقه ماهی هایی که قصد صید آنان را دارند ، توجه میکنند. شما میتوانید نسبت به دماهای مورد علاقه ی ماهی موردنظر ، دمای میانگین ماهانه و بهترین فصل برای ماهیگیری آگاهی پیدا کنید.

نقش دما در ماهیگیری
نقش دما در ماهیگیری

زمان مناسب ماهیگیری

تعیین بهترین فصل برای ماهیگیری گونه ی موردنظر توسط ماهیگیران و صیادان مبتدی ، امکان دارد دشوار باشد. اما به مرور با افزودن تجربه و اطلاعاتی درباره ماهی های موردنظر میتوانید به راحتی فصل اوج فعالیت آن ها را تشخیص دهید.

آگاهی درباره محل زندگی ، نوع تغذیه ، بازه ی دمایی مناسب آنان ، و در کل موارد مورد علاقه ی ماهی هایی که قصد صید آن ها را دارید. میتواند کار شما را جهت تشخیص بهترین زمان برای ماهیگیری و صید این دسته از ماهی ها آسانتر کند.

علاوه بر این اطلاعات شما بایستی از نوع طعمه ی مورد علاقه و وسوسه کننده ی ماهی ای که قصد صید آن را دارید ، آگاهی داشته باشید.

این اطلاعات میتواند سبب آگاهی بسیار درباره ی ماهی موردنظر شما شود. اکنون شما میتوانید برنامه ریزی خود را جهت صید ماهی در زمان اوج فعالیت آن بچینید.

زمان مناسب ماهیگیری
زمان مناسب ماهیگیری