فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تاثیر دما بر آبزی پروری

تاثیر دما بر آبزی پروری

بروز تغییرات در شرایط آب و هوایی و دما میتواند بر آبزی پروری تاثیر های منفی زیادی همچون کاهش میزان تولید و اُفت بهره وری اعمال کند.

تغییر دما چه تاثیری بر روی آبزی پروری دارد؟

بروز تغییرات در شرایط آب و هوایی و بازه ی دمایی تاثیرات بسزایی بر روی وضعیت اقیانوس ها ، میزان جریان باد و شدت امواج صنعت آبزی پروری اعمال میکند. علاوه بر این موارد ، میزان مصرف مواد غذایی و رشد ماهی ها ارتباط مستقیمی با میزان دما دارد.

در نتیجه ، شرایط آب و هوایی نامناسب منجر به نامناسب بودن بازه ی دمایی و در نهایت اعمال تاثیر منفی بر روی آبزیان میشود.

در صورتیکه شدت شرایط آب و هوایی افزایش یابد ، این تاثیر منفی بر روی میزان اکسیژن و شوری آب اعمال میگردد.

تغییرات بازه ی دمایی میتواند موجب بروز استرس و در نتیجه کاهش مقاومت بدن در مقابل عوامل بیماری زا و بیماری های مختلف گردد. حتی این شرایط نامناسب میتواند سبب بروز تغییرات منفی بر روی چگونگی مدیریت آبزی پروری ، شیوه درمان و برنامه های مدیریتی گردد.

یکی دیگر از تاثیرات تغییرات آب و هوا بر روی صنعت آبزی پروری مربوط به خوراک آبزیان میشود. دقت کنید ، این تغییرات آب و هوایی میتواند سبب کاهش میزان تولید مواد خوراکی حیاتی همچون ذرت و سویا گردد.

تاثیر دما بر آبزی پروری
تاثیر دما بر آبزی پروری

اثرات تغییرات آب و هوایی بر ماهی های پرورشی

دقت کنید ، بروز تغییرات آب و هوایی شدید همچون سیل و خشکسالی میتواند بر روی مزارع آبی و میزان تولید مزرعه تاثیر منفی بسیاری اعمال کند.

علاوه بر این موارد تاثیراتی همچون کاهش میزان اشتها و عدم دسترسی به مواد غذایی طبیعی تولید شده را نیز در آبزی پروری به دنبال دارد.

بهره وری برخی از سیستم های بدنی ماهی های پرورشی میتواند در اثر افزایش بازه ی دمایی ، بطور حدودی اوج بگیرد. البته افزایش میزان بازه ی دمایی میتواند سبب افزایش میزان آب مصرفی و کاهش سطح کیفی آن گردد.

حتی میتواند منجر به افزایش هزینه ی میزان تولید در منابع آبی ، قیمت محصول آبزی و در نتیجه سودآوری بیشتر گردد.

تاثیر دما بر آبزی پروری
تاثیر دما بر آبزی پروری

چگونه میتوان از بروز تاثیر دما بر صنعت آبزی پروری جلوگیری کرد؟

منبع غذایی تعداد زیادی از افراد موجود در جهان از طریق آبزی پروری تامین میشود. دقت کنید ، پیش بینی بروز تغییرات تدریجی جزو مشکلات اساسی صنعت آبزی پروری محسوب میشود.

خلق فناوری های نوین میتواند از بروز تغییرات آب و هوایی در مزارع دریایی پیشگیری کند. حتی میتوان این فناوری را به گونه ای طراحی کرد. که پیامدهای بیولوژیکی ناشی از تغییرات آب و هوایی ، نحوه ی تغذیه در این شرایط بصورت تجسم شبیه سازی کرد.

0