محتوای تغذیه ی مناسب طیور در هر دوره از چرخه زندگی آنان متفاوت است. پروتئین یکی از مواد مغذی موردنیاز بدن طیور است.

مواد غذایی مناسب طیور نابالغ جهت تغذیه چیست؟

تغذیه ی جوجه های طیور مختلف در ابتدای روزهای تولد و زندگی خود لزومی ندارد. چون محتوای کیسه ی زرده در بدن این جوجه تا چندین روز ابتدایی وجود دارد. بنابراین ، جوجه جهت تغذیه ی مناسب خود از این مواد مغذی استفاده میکنند.

پس از (۲۴) ساعت از تولد جوجه شما میتوانید آن را با استفاده از خوراک استارتر تغذیه کنید.

خوراک استارتر به علت برخورداری از (۲۴_۲۰)٪ پروتئین میتواند سبب بهبود میزان رشد جوجه ها گردد. جوجه ها تا سن (۶) هفتگی بایستی با استفاده از خوراک استارتر تغذیه شوند.

پس از اتمام سن (۶) هفتگی جوجه ها باید مواد غذایی استارتر آن ها را به مواد غذایی پرورش دهنده تغییر دهید.

تغذیه مناسب طیور
تغذیه مناسب طیور

تغذیه مناسب طیور گوشتی

رژیم غذایی طیور گوشتی با انواع مختلف طیور ، شباهت بسیاری دارد. فقط رژیم غذایی این دسته از طیور به منظور افزایش سرعت روند رشد بایستی حاوی پروتئین بسیاری باشد. کمبود میزان پروتئین در بدن طیور گوشتی موجب کاهش میزان سرعت رشد و بروز بیماری های مختلف میگردد.

دقت کنید ، چون اکثر طیور گوشتی قبل از بلوغ جنسی به کشتار میرسند. باید رژیم غذایی آن ها سرشار از پروتئین باشد. در کل ، چرخه زیستی طیور گوشتی بمدت (۲۰_۵) هفته است. اکثر مواد غذایی مناسب طیور گوشتی جهت تغذیه حاوی (۲۴_۲۲)٪ پروتئین میباشند.

تغذیه مناسب طیور گوشتی
تغذیه مناسب طیور گوشتی

مواد غذایی مناسب پرندگان تخمگذار

پس از اینکه طیور شما به سن بلوغ جنسی و در نتیجه تخمگذاری رسیدند. بایستی اقدام به تغییر تدریجی رژیم غذایی آن ها کنید. رژیم غذایی جدید آن ها بایستی حاوی (۱۶)٪ پروتئین باشد. این میزان پروتئین نقش موثری در بهبود تولید تخم مرغ دارد.

دقت کنید ، تا هنگامیکه طیور به مرحله تخمگذاری نرسیدند. رژیم غذایی آن ها نباید حاوی (۱۶)٪ پروتئین باشند ، چون وجود این میزان پروتئین در رژیم غذایی طیور نابالغ میتواند منجر به آسیب دیدگی بافت کلیوی آنان گردد.

در کل ، وجود پروتئین و کلسیم مناسب در تغذیه طیور هنگام تخمگذاری آن ها از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است.

مواد غذایی مناسب پرندگان تخمگذار
مواد غذایی مناسب پرندگان تخمگذار