فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تولید مثل گاو نر

تولید مثل گاو نر

برای بهره وری مطلوب پرورش دهندگان دام ، تولید مثل گاو نر باید در حد مطلوبی باشد. این تولید مثل مناسب بستگی به نژاد و ترفندهای مدیریتی آن دارد.

نقش گاو نر در میزان تولید مثل

اکثر پرورش دهندگان حیوان دامی گاو به منظور دستیابی به گوساله دارای وزن مطلوب و شیردهی مناسب گاو والد اقدام به پرورش آن ها میکنند.

دستیابی به این هدف پرورش دهندگان ، نیازمند وجود گاو های نر برخوردار از میزان گوساله زایی فراوان است. همچنین سطح کیفی گاو نر بایستی جهت تولید گوساله در حد مطلوبی باشد.

گاوهای نری که دارای نژاد گوساله زایی مناسب ، سطح کیفی بالا و سلامتی مطلوب هستند. را میتوان به (۲) منظور پرورش طبیعی و تکثیر مصنوعی مورد پرورش قرار داد.

تولید مثل گاو نر
تولید مثل گاو نر

ترفندهای پیشگیرانه از بروز بیماری در گاو

تمامی پرورش دهندگان حیوانات دامی گاوها ، بایستی جهت ارزیابی سطح سلامتی آن در قبل از فرارسیدن فصل تولید مثل اقدام به ترفندهایی مدیریتی جهت پیشگیری از بروز بیماری در گاو های ماده و نر و یا در صورت وجود اقدام به موارد مذکور در جهت معاینه و درمان ذیل کنند.

▪در اولین قدم ، بایستی اقدام به ارزیابی گاو نر از لحاظ وجود یا عدم وجود احتمالی بیماری بروسلوز(تب مالت) ، سِل ، تریکومونیازیس(نوعی بیماری ناشی از مقاربت جنسی) به علاوه پاراتوبرکلوزیس(عفونت روده) کنید.

▪در صورت تهیه یا افزودن گاو نر جدید به گله ، جهت پیشگیری از انتقال بیماری کمپیلوباکتریوز(نوعی بیماری باکتریایی روده) به علاوه تریکومونیازیس بایستی اقدام به شستشوی غلاف آن با استفاده از آنتی بیوتیک های مربوط کنید.

واکسیناسیون گاوها بایستی در (۶) ماهگی ، سالیانه در بازه های زمانی مقرر و (۱) ماه قبل از فرارسیدن فصل تولیدمثل آن ها انجام گیرد. این واکسیناسیون جهت پیشگیری از بروز بیماری هایی همچون کلستریدیا(نوعی باکتری گرم مثبت) ، هموفیلوس(نوعی باکتری گرم منفی) ، رینوتراکئیت عفونی(عفونت ناشی از هرپس ویروس)به علاوه اسهال ناشی از ویروس های مختلف در طول تولید مثل گاو نر صورت میگیرد.

▪پرورش دهندگان دام بایستی (۱) ماه قبل از استارت فصل تولیدمثل اقدام به ارزیابی سطح کیفی سلامتی گاو نر کنند. و در صورت وجود اختلالات سریعا آن را درمان کنند.

ترفندهای پیشگیرانه از بروز بیماری در گاو
ترفندهای پیشگیرانه از بروز بیماری در گاو

نکات احتیاطی قبل از فصل تولیدمثل گاو نر

▪دقت کنید ، تمامی گاوهای نر بایستی (۲) ماه قبل از فصل تولیدمثل در مکان موردنظر به منظور سازگاری با آن محل باشند.

▪در صورتیکه قصد افزودن گاو نر یا ماده جدید به گله پرورشی را دارید. بایستی جهت سازگاری آن را مدتی قبل از فرارسیدن دوره تولید مثل پس از اتمام مدت زمان قرنطینه آن به گله بیافزایید.

▪بایستی (۱) ماه قبل از فصل تولیدمثل گاو نر اقدام به ارزیابی اندام تناسلی داخلی ، خارجی ، سنجش دور کیسه بیضه ای به علاوه بررسی مایع منی از لحاظ ساختاری و توانایی باروری کنید.

نکات احتیاطی دوره ی تولید مثل گاو نر

به تمایل جفت گیری گاو نر در طول فصل تولیدمثل بایستی بسیار توجه کنید.

▪بطور معمول در گله ای پرورشی بایستی به ازای هر (۲۵) گاو ماده (۱) گاو نر وجود داشته باشد. البته پرورش دهندگان حیوانات دامی به علت میزان سطح سلامتی تولیدمثل ، میزان تمایل گاو نر به برقراری روابط جنسی به علاوه مدت زمان طول فصل تولید مثل قادر به تغییر تعداد گاوهای نر و ماده در گله ی پرورشی میباشند.

▪پرورش دهندگان دام بایستی ترفندهای مدیریتی خود را به جبران کاهش وزن گاوهای نر در دوره ی تولیدمثل بکارگیرند. چون گاوهای نر بطور معمول در طول فصل تولیدمثل دچار کاهش وزن میشوند.

تولید مثل گاو نر
تولید مثل گاو نر
0