فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تولید مثل گوسفند

تولید مثل گوسفند

تولید مثل گوسفند سبب افزونی میزان بره زایی و افزایش تراکم گله میگردد. افزایش تراکم گله و پرواربندی آن ها بطور صحیح سبب سودآوری نیز میگردد.

عملکرد تولید مثل گوسفند تحت تاثیر چه عواملی است؟

عملکرد تولید مثل با چندین پارامتر اندازه گیری می شود. موارد تحت تاثیر شامل نسبت معیار باروری ، نسبت بره های متولد (زنده و مرده) به ازای هر بره میش و بره های معین است.

برای اندازه گیری تلفات بره ، ترجیحاً نرخ مرده زایی و میزان مرگ و میر پیش از شیر گیری به ترتیب نسبت بره های متولد شده و بره های زنده متولد شده محاسبه میشود.

تولید مثل گوسفند
تولید مثل گوسفند

اهداف ناشی از تولیدمثل گوسفند

اهداف عملکرد تولیدمثلی بین سیستم های مختلف پرورش گوسفند بسیار متفاوت است. و باید با سیستم مدیریت و محدودیت ها مطابقت داشته باشد.

گله‌های گستره وسیعی که عمدتاً پشم تولید می‌کنند ، ممکن است فقط به دنبال جایگزینی گله باشند ، تا نرخ بره‌زایی کمتر از (۹۰)٪ ، قابل قبول گردد.

به طور سنتی انتظار نمی رود که میش ها تا (۲) سالگی بره زایی کنند.

اما گله‌هایی که اغلب در شرایطی که نیاز به تغذیه از خوراک‌های ذخیره‌شده یا مسکن برای بخش قابل‌توجهی از سال ، گوشت تولید می‌کنند. برای اینکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه واقع گردد ، باید باروری و درصد از شیر گیری بره بسیار بهتری داشته باشند.

تولید مثل گوسفند

سیستم های تولید مثلی گوسفند

▪سن اولین بره زایی باید (۱۴_۱۲) ماه باشد و میش باید حداقل (۲_۱) عدد بره یا بیشتر در سال پرورش دهد. نرخ باروری در طول فصل تخمک گذاری باید (۱۰۰_۹۵)٪ در میش و (۹۰)٪ در بره میش باشد.

▪تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش بیشتر تولید میش و دستیابی به بازارهای پرسودتر گوشت گوسفند هستند ، بره‌داری سریع را انجام می‌دهند. در این روش ، میش‌ها هر (۸) ماه زایش انجام میدهند بعبارتی در طول (۲) سال ، (۳) بار زایش خواهند داشت.

هر دوی این سیستم ها مستلزم این هستند که میش ها در طول فصل تخمک گذاری و انتقال و همچنین در فصل تخمک گذاری تولید مثل کنند. 

در بیشتر نقاط جهان ، پرورش پاییزه با بره‌زایی بهاره ، سیستم مدیریت تولید مثل غالب است که همزمان با تولید علف بهینه برای بره‌ها و میش‌های شیرده ، صرف نظر از باروری مطلوب سیستم مدیریتی است.

0