فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سر و صدای خروس

سر و صدای خروس

تولید سر و صدا توسط خروس ، دلایل فراوان و متفاوتی دارد. یکی از دلایل واضح این صداها ، اعلام روشنایی روز و طلوع خورشید است.

سر و صدای خروس به دلیل طلوع خورشید

در واقع ، خروس ها توانایی پیش بینی طلوع خورشید را دارند. بطور معمول ، خروس ها هر روز (۲) ساعت قبل از روشنایی روز اقدام به بانگ زدن میکنند.

بر اساس تحقیقات محققان ، بیوریتم بدن خروسها مدت زمانی قبل از روشنایی روز سبب تحریک آنان به سر و صدا میشود.

سر و صدای خروس به علت ادعای مالکیت

در برخی از موقعیت ها ، بانگ خروس ها به علت آگاه سازی سایر خروس های اطراف از وجود آن است.

او با این خبر ادعای مالکیت و محافظت از مرغ های خود را میکند. به نوعی قصد آگاه سازی خروس همسایه منظور جلوگیری از نزدیکی آن به مرغ ها را دارد.

سر و صدای خروس
سر و صدای خروس

تسلط خروس بر روی گله

همیشه خروس بزرگتر بر روی گله ، تسلط و غالب است. بنابراین ابتدا خروس بزرگتر ، سر و صدا تولید میکند و سپس به دنبال آن خروس های کوچک تر این عمل را تکرار میکنند.

دقت کنید ، حتی اگر ساعت بیوریتم سایر خروس های کوچکتر از خروس بزرگ گله زودتر باشد. آنان صبر میکنند تا ابتدا خروس بزرگ گله این عمل را انجام دهد.

چرا خروس ها در شب سر و صدا میکنند؟

دقت کنید ، صدای خروس ها در شب میتوانید نوعی اقدام امنیتی باشد. بعبارتی امکان دارد خروس در اطراف مکان زندگی خود ، چیزی را دیده باشد. و به دلیل آگاهی گله ی خود اقدام به تولید کند.

علاوه بر این مورد ، امکان دارد نوری همچون نور چراغ جلوی اتومبیل سبب روشنایی مکان زندگی آنان گردد. و ساعت بیوریتمی بدن خروس به اشتباه سبب تحریک خروس و در نتیجه تولید صدا شود.

بانگ خروس جهت اعلام برتری خود

برخی از خروس ها پس از جفتگیری با مرغ موردعلاقه ی خود ، به منظور اعلام برتری خود در ارضای مرغ بانگ میزنند. اگر دقت کنید ، متوجه میشوید که اکثر خروس ها در اوایل صبح و اوایل عصر ، سر و صدا میکنند. در این بازه های زمانی میزان هورمون های جنسی بدن خروسها به اوج میرسد.

علاوه بر این موارد ، برخی از خروس ها پس از تخمگذاری مرغ خود به منظور اعلام توانایی باروری مطلوب خود بانگ میزند.

سر و صدای خروس
سر و صدای خروس

چگونه باید خروس را ساکت کرد؟

دقت کنید ، هیچ راهکاری جهت جلوگیری از سر و صدای خروس ها وجود ندارد.

اما میتوانید میزان و شدت این ها را کاهش دهید. در صورتیکه چندین خروس در گله دارید ، میتوانید به منظور کاهش میزان صدای آنان اقدام به جداسازی آنان کنید.

0