فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

فضای لازم پرورش مرغ

فضای لازم در پرورش مرغ

یکی از نکات قابل توجه در پرورش مرغ ، میزان فضای لازم است. در صورت عدم تامین فضای لازم و تراکم بیش از حد مرغ ها ، بهره وری گله اُفت میکند.

فضای لازم جهت پرورش مرغ باید چقدر باشد؟

فضای مورد نیاز مرغ های پرورشی با توجه به سن و تخمگذار یا گوشتی بودن آنها و همچنین با توجه به نحوه پرورش مشخص میشود.

در صورت استفاده از قفس ، به فضای کمتری نیاز خواهد بود. همچنین فاکتورهای دیگر مثل نوع تهویه و موقعیت سالن نیز بر تعداد تراکم مرغ میتواند تاثیر بسزایی بگذارد.

همانطور که ذکر شد ، فضای پرورشی موردنیاز جوجه نیمچه یا مرغ بایستی بر اساس شیوه پرورش تعیین شود.

اکثر سالن های پرورش طیور در کشور ایران به شکل پرورش بر روی بستر فعالیت میکنند. در پرورش بستر بطور کلی به ازای هر (۱) متر مربع حداکثر (۲۰) کیلوگرم از وزن پرنده زنده میتوان نگهداری کرد.

دقت کنید ، علاوه بر فضایی که مرغ ها اشغال میکنند ، فضای کافی برای دانخوری و آبخوری نیز باید در نظر گرفته شود.

در صورت استفاده از خطوط دانخوری و آبخوری اتوماتیک فضای مفید کمتری اشغال خواهد شد. ولی دانخوری و آبخوری های دستی چون بر روی بستر نصب میشوند ، فضا آشغال میکنند.

نکته : بطور طبیعی میتوان در هر متر مربع تعداد زیادی جوجه میتوان نگهداری کرد. ولی با افزایش سن ، نیاز جوجه ها به فضا افزایش پیدا میکند.

بنابراین ، در همان ابتدا فضای مورد نیاز را بر اساس وزن مرغ های آخر دوره در نظر بگیرید. تا در انتهای دوره ، مرغ های گله شما دچار کمبود مکان نشوند.

فضای لازم پرورش مرغ
فضای لازم پرورش مرغ

ناهنجاری های ناشی از کمبود فضا در پرورش مرغ

در صورت عدم فضای کافی و کمبود فضا در پرورش طیور آن ها درگیر بیماری های مختلفی میشوند.

در پرورش مرغ در هر متر مربع از سالن بایستی تراکم جوجه ها به علاوه نیمچه ها بر اساس سن و وزن آنها تعیین شود.

ازدحام بیش از حد طیور سبب اعمال اثرگذاری هایی منفی همچون بروز بیماری های مختلف در میان جمعیت آن ها دارد.

پیامدهای ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ :

▪استرس گرمایی

▪افزایش پرخاشگری

▪کاهش میزان تولید

▪بروز بیماری های مختلف

در ادامه به بررسی مفصل هرکدام از این پیامدهای مذکور ناشی از کمبود فضا در پرورش طیور میپردازیم.

ناهنجاری های ناشی از کمبود فضا در پرورش مرغ
ناهنجاری های ناشی از کمبود فضا در پرورش مرغ

استرس گرمایی طیور

دقت کنید ، هر اندازه که تراکم جوجه ها یا مرغ ها در نقطه ای بیشتر باشد ، دمای آن محل افزایش پیدا میکند و در نتیجه مرغ ها دچار استرس گرمایی خواهند شد.

این استرس گرمایی منجر به خفگی ، مرگ و میر مرغ ها و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوانی میشود.

پرخاشگری ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ

اگر در هر متر مربع بیش از اندازه مرغ نگهداری شود ، مرغ ها با یکدیگر بیشتر درگیر خواهند شد.

درگیری مرغ ها باهم سبب ایجاد ضایعات و زخم بر روی سطوح پوستی آنان میگردد.

بروز ضایعات و زخم بر روی سطوح پوستی آنان سبب بروز ناهنجاری کانیبالیسم(خودخوری ، هم نوع خوری) میگردد.

در واقع ، مرغ ها نسبت به زخم های خونی حساس هستند و تمایل شدیدی به نوک زدن آن دارند. تراکم بیش از حد باعث میشود که مرغ ها به هم دیگر بیشتر نوک بزنند.

پرخاشگری ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ
پرخاشگری ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ

کاهش میزان تولید در پرورش مرغ

یکی دیگر از تأثیرات کمبود فضای لازم در پرورش مرغ احساس خستگی مرغ ها ، کاهش میزان اشتهای آنان و کاهش رشد طیور است.

بنابراین بروز این پیامدها سبب کاهش سطح کیفی لاشه مرغ ها و کاهش میزان بازدهی مرغداری میگردد.

بیماری های ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ

تراکم بیش از اندازه مرغ ها در هر مترمربع باعث شیوع سریع بیماری در بین گله میشود.

در واقع ، تراکم بیش از حد معمول مرغ ها منجر به افزایش میزان آلودگی سالن میگردد. و در نتیجه طیور بیش تر در معرض بیماری های عفونی و تنفسی قرار میگیرند.

علاوه بر آن ، نگهداری تراکم بیش از حد معمول مرغ ها سبب افزایش میزان رطوبت موجود در بستر سالن و رهاسازی گاز آمونیاک در سالن میگردد. که در نتیجه میزان بروز بیماری در میان طیور بشدت افزایش پیدا میکند.

بیماری های ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ
بیماری های ناشی از کمبود فضای لازم در پرورش مرغ
0