مدیریت مراتع و محافظت مناسب از چراگاه ها برای تغذیه مغذی گوسفندان بسیار مهم است.

در طول مقاله چرای مراتع و روش های مختلف چریدن دام صحبت شد.

در ادامه این مبحث به مدیریت مرتع و سرکوب کردن علف های هرز و غیر مغذی میپردازیم.

برای مدیریت مناسب چراگاه ها و جلوگیری از رشد علف ها باید اقداماتی صورت گیرد.

تعداد زیادی از علف های هرز سمی هستند و می‌توانند تاثیر منفی بر سلامت و بهره وری دام بگذارند.

هر گیاهی که گوسفند از مصرف آن خودداری کند، گیاهی هرز و بیهوده است.

این نوع گیاهان به بذر میروند و تعداد بیشتری از نوع آن گیاه در مراتع روییده میشود. و علف های مغذی را از بین میبرد.

بررسی مدیریت مراتع از علف های هرز

برای کنترل و جلوگیری از علف های هرز باید نوع چرای مراتع را در نظر بگیریم. تا در زمان استراحت رشد علوفه های تازه را فراهم کند. حتی میتوان از چرای چند گونه استفاده کرد تا برخی از دام ها علف های هرز را چرا کنند.

مدیریت مرتع با کنترل انگل

در همه ی چراگاه های دام همیشه انگل هایی وجود دارد. و بهترین روش برای کنترل انگل ها باید شرایط مناسب رشد آنها را از بین ببریم.

با این کار تکثیر انگل ها در مرتع چرا کاهش پیدا می‌کند و چرخه زندگی انگل های داخلی را قطع خواهد کرد.

برای یک مدیریت مناسب با چرای مراتع گوسفند باید نکته های زیر را رعایت کرد.

در هر دوره از چرای مرتع زمان کافی برای استراحت و رسوم بهتر علوفه ها در نظر داشته باشید.

گوسفندان نباید روی علف های کوتاه چرا کنند .انگل ها می‌توانند .انگل ها می‌توانند روی علف کوتاه یا گیاهان روی زمین بخرند.

یکی دیگر از اقدامات لازم برای مدیریت مراتع و نابودی انگل هایی که به سلامت و تغذیه گوسفند آسیب می‌زنند از روش چندگونه استفاده میکنند.

برای پاکسازی چراگاه از انگل ها میتوان از حیواناتی مانند گاو ، اردک ،مرغ مخلوط استفاده کنید.

سلامت دام را کنترل کرده و علایم عفونی را مورد بررسی قرار دهید.

نکته: با چرای بی رویه گوسفندان در چراگاه علوفه چیزی جز خاک باقی نخواهد ماند.

مدیریت کود در مراتع

یکی از کارهای بسیار مهم در مراتع چرا کود است. مدیریت کود از لحاظ بهداشتی بودن خانه و دامداری‌ها و همچنین پایداری خاک و افزایش قابلیت های نگهداری آب در خاک حایز اهمیت است.

کود گوسفند دارای مواد مغذی زیادی می‌باشد. و با روشهای مدیریتی میتوان خاک را تغذیه کرده و گیاهان را تقویت کرد.

برای مدیریت استاندارد کود گوسفندی باید به نکاتی توجه داشته باشیم.

از آن برای غنی سازی خاک و گیاه به درستی استفاده کرد و مازاد آن را ذخیره کرد.

مصرف زیاد آن بر کیفیت آب تاثیر دارد.

محتوای کود را آزمایش کرده تا بدانیم نیازهای خوراک را برطرف خواهد کرد یا خیر .