مرغ های نژاد ویندوت میتوانند در تمام فصول سال تخم تولید کنند. علت تخمگذاری همیشگی آنان ، سازگاری بدن با آب و هوای سرد است.

اطلاعاتی درباره مرغ های نژاد ویندوت

مرغ نژاد ویندوت ، جزو نژادهای (۲) منظوره محسوب میشوند. منظور توانایی این نژاد در تولید گوشت و تخم مرغ در حد مطلوب میباشد.

این نژاد از مرغ ها رفتار آرام و سازگاری را در هنگام مقابله با انسان ها نشان میدهد. این نژاد نسبت به نگهداری در فضای باز یا بسته بی تفاوت است. بعبارتی پرورش آنان در فضای باز و بسته برایشان فرقی نمیکند.

مرغ های این نژاد قابلیت تخمگذاری در تمام طول سال حتی فصل زمستان را دارند. علت توانایی آنان در تخم گذاری فصل زمستان ، تحمل آب و هوای سرد توسط آنان است.

مرغ ویندوت
مرغ ویندوت

زیستگاه مرغ های ویندوت

میزان فضای موردنیاز جهت پرورش مرغ های ویندوت به ازای هرکدام معادل (۳/۵_۳) متر است. دقت کنید ، وجود جعبه های مخصوص جهت تخم گذاری مرغ ها در مکان زندگی آنان بسیار اهمیت دارد.

در صورتیکه قصد نگهداری این مرغ ها را فقط در فضای بسته دارید. باید از وجود فضای موردنیاز به علاوه وسائل به منظور سرگرمی آنان اطمینان حاصل کنید.

ایمن سازی مکان زندگی آنان به منظور جلوگیری از ورود شکارچیان از اهمیت شایانی برخوردار است.

زیستگاه مرغ های ویندوت
زیستگاه مرغ های ویندوت

شرایط دمایی مناسب :

مرغ های ویندوت بطور ذاتی علاقه به آب و هوای سرد دارند. بنابراین ، بدن آنان مقاومت مطلوبی در فصل سرد زمستان دارد.

دقت کنید ، تامین سایه به علاوه آب قابل شرب خنک در فصول گرم سال برای این نژاد از طیور ضرورت دارد. همچنین سیستم های تهویه رسانی جهت تبادل مناسب هوا و جلوگیری از گرم شدن نیز ضرورت دارد.

خصوصیات طیور نژاد ویندوت

▪جثه ی بزرگ

▪بدن این نژاد حالت دایره ای شکلی دارد.

▪میزان تخم گذاری مرغ های ویندوت بصورت هفتگی معادل (۴) عدد و بصورت سالیانه معادل (۲۰۰) عدد تخم میباشد. سایز تخم های این نژاد بزرگ و طیف رنگی آن قهوه ای میباشد. که برخی از آنان خال هایی به رنگ سفید و قهوه ای تیره وجود دارد.

▪نواحی شانه ی این نژاد دارای طیف رنگی قرمز پررنگ میباشد.

▪طیف رنگی بدن این مرغ ها ، قرمز شاه توتی میباشد. و نواری باریک به رنگ آبی متمایل به خاکستری بر روی نواحی شکمی آنان وجود دارد.

▪میزان میانگین طول عمر : (۱۲_۵) سال

▪میزان میانگین وزن : (۳/۵_۲/۵) کیلوگرم

خصوصیات طیور نژاد ویندوت
خصوصیات طیور نژاد ویندوت

نحوه رژیم غذایی مرغ های ویندوت

جوجه های نژاد ویندوت بایستی در ابتدا توسط دان کرامبل حاوی (۲۰)٪ پروتئین تغذیه شوند. دقت کنید هضم کرامبل در مقایسه با سایر خوراک آسانتر صورت میگیرد.

نکته : با افزایش سن جوجه ها میتوانید میزان پروتئین موجود در رژیم غذایی آن ها را بصورت تدریجی ، کاهش دهید.

سپس تا سن (۱۶) هفتگی جوجه ها میتوانید جهت تغذیه ی آنان از خوراک لایه ای استفاده کنید.

رهاسازی طیور ویندوت سبب تغذیه ی آنان از مواد قابل تغذیه موجود در طبیعت و در نتیجه جذب مواد مغذی بیشتر به بدن آنان میگردد.