فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

نگهداری حیوانات با مرغ

نگهداری حیوانات با مرغ

نگهداری حیوانات مختلف و مناسب با مرغ نیازمند فضای موردنیاز جهت پرورش موفق آنان ، برآوردهای نیاز آنان و زمان لازم میباشد.

پرورش حیوانات با مرغ ها

برخی از اشخاص به منظور تولید گوشت و تخم مرغ ، مرغ ها را در مکان های محدود همچون خانه مورد پرورش قرار میدهند. اما هدف برخی دیگر از پرورش مرغ فقط سرگرمی است.

پرورش حیوانات اهلی میتواند تجربه ای خوشآیند را برای پرورش دهندگان رقم بزند. برخی از پرورش دهندگان قصد مراقبت از حیوانات را به همراه مرغ دارند.

قبل از اقدام به پرورش حیوانات همراه با مرغ ، بایستی به ارزیابی موارد ذیل بپردازید.

▪فضای کافی

▪بازه ی زمانی موردنیاز جهت پرورش

▪قصد افزودن حیوانات به گله ی پرورشی مرغ ها

در ادامه به بیان مفصلتر هرکدام از موارد قابل توجه در نگهداری حیوانات با مرغ میپردازیم.

نگهداری حیوانات با مرغ
نگهداری حیوانات با مرغ

فضای لازم

شما قبل از هر اقدامی بایستی فضای کافی جهت نگهداری و پرورش حیوانات را در کنار مرغ در نظر بگیرید.

مرغ ها نیازمند فضا و محیطی آزادانه جهت پرسه زدن میباشند. در کل ، پرورش مرغ مستلزم فضا و محیط بسیار بزرگی نمیباشد.

اولین قدم در نظر گرفتن فضای کافی جهت و پرورش حیوانات موردنظر در کنار مرغ میباشد.

شما بایستی میزان فضای موردنیاز حیوان موردنظر خود را بسنجید. چون بایستی این حیوانات دارای فضای مناسب ، کافی به دور از ازدحام مرغ ها به منظور افزایش رشد باشند.

از ظرفی بایستی به قوانین منطقه مربوطه توجه کنید و از اجازه قوانین برای پرورش حیوان موردنظر خود آگاه شوید. چون برخی از مناطق محدودیت هایی را از این لحاظ ، برای خود در نظر میگیرد.

نکته مهم دیگر ، نیازهای مختلف هرگونه از حیوانات است که بایستی در نظر بگیرید. و جهت برآورد و تامین سازی این نیازها حداکثر تلاش خود را انجام دهید.

نگهداری حیوانات با مرغ
نگهداری حیوانات با مرغ

زمان موردنیاز جهت نگهداری حیوانات با مرغ ها

دقت کنید ، مراقبت و نگهداری از گله ی پرورشی مرغ ها نیازمند مدت زمان کمتری از نگهداری حیوان ها به همراه مرغ ها میباشد.

شما جهت مراقبت مرغ ها اقدام به پاکسازی محیط زیستی آن ها ، جمع آوری تخم مرغ ها ، غذادهی به آنان به علاوه پشتیبانی و حفاظت از آن ها میکنید.

قبل از اقدام به پرورش توام حیوانات و مرغ ها بایستی اقدام به جمع آوری اطلاعات لازم درباره نحوه پرورش و مراقبت حیوان موردنظر کنید.

بایستی نسبت به توانایی خود درباره تامین فضای سالم و ایمن حیوانات موردنظر ، اطمینان حاصل کنید.

دقت کنید ، افزودن حیوانات مناسب به گله ی پرورشی مرغ ها مستلزم مدت زمان بیشتری جهت مراقبت و نگهداری از آنان است.

زمان موردنیاز جهت نگهداری حیوانات با مرغ ها
زمان موردنیاز جهت نگهداری حیوانات با مرغ ها

بررسی هدف نگهداری حیوانات با مرغ ها

دقت کنید ، شما بایستی قبل از اقدام به افزودن حیوانات به گله ی پرورشی مرغ ها ، قصد خود را بطور حتم از انجام این کار شفاف سازی کنید.

از خودتان بپرسید که حیوان موردنظر را به چه دلیلی به مرغ های خود اضافه میکنید.

امکان دارد دلیل پرورش دهندگان از افزودن حیوان های مناسب به مرغ ها تولیدمثل تولید شیر ، تولید گوشت ، تخم مرغ ، توسعه تنوع به علاوه پرورش و مراقبت حیوانات موردنظر از مرغ ها باشد.

0