فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

همزیستی مرغ ها

همزیستی مرغ

منظور از همزیستی برقراری ارتباط مطلوب میان چندین گونه از جانداران زنده است. در این مطلب قصد بررسی امکان همزیستی مرغ ها با سایر جانداران را داریم.

منظور از همزیستی چیست؟

منظور از همزیستی ، ایجاد تعامل میان (۲) گونه موجود زنده یا بیشتر در رابطه ای نزدیک که ممکن است کوتاه مدت یا دراز مدت باشد.

در این مبحث به بررسی امکان همزیستی مرغ ها با سایر طیور ، حیوانات خانگی به علاوه حیوانات دامی میپردازیم.

دقت کنید ، اکثر موارد همزیستی مستلزم وجود فضا و مکانی زیاد است. علاوه بر آن ، بایستی به مواد غذایی هرکدام از گروه جانداران توجه خاصی داشته باشید.

علت این توجه تفاوت مواد غذایی و خوراک قابل استفاده برای هر جاندار است.

برخی از روابط همزیستی مرغ ها و حیوانات برخوردار از جثه ای بزرگ ، سودمند محسوب میشود. چون این حیوانات سبب محافظت از مرغ ها در مقابل شکارچیان میگردد.

در ادامه به ارائه مفصل هرگونه از ارتباطات همزیستی مرغ ها ، سایر طیور به علاوه حیوانات میپردازیم.

همزیستی مرغ ها با اردک ها

اردک ها به علاوه مرغ ها سازگاری مطلوبی با هم دارند ، تغذیه اردک ها از حشراتی است که مرغ ها تمایلی به تغذیه از آن ها ندارند. بنابراین غذادهی به آن ها بایستی بطور جداگانه صورت گیرد. پس میان اردک ها و مرغ ها فضای رقابتی جهت مصرف مواد غذایی ایجاد نمیشود.

وجود استخر در مزرعه جهت پاشیدن آب توسط اردک ضروری است. شما بایستی مراقب مرغ ها جهت پیشگیری از غرق شدن آن ها در آب استخر باشید.

مرغ ها به علاوه حیوانات اهلی اردک ها قابلیت انتشار عوامل بیماری زای مختلف میان یکدیگر را دارند. بنابراین محل نگهداری این طیور بایستی فاقد آلودگی و عوامل بیماری زا جهت پیشگیری از بروز بیماری در میان آنان باشد.

همزیستی مرغ ها
همزیستی مرغ ها

چرخه زیستی مرغ ها به همراه غازها

امکان سازگاری میان مرغ ها به علاوه حیوانات اهلی غازها در محیط های نامحدود وجود دارد.

بطور معمول ، غازها سبب جلوگیری از عبور جوجه ها از مناطق مورد علاقه خود میشوند.

غازها همچون اردک ها به آب علاقه مند هستند ، بنابراین وجود آب و بکارگیری اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری از غرق شدن مرغ ها الزامی است.

جهت جلوگیری از درگیری این طیور ، میتوانید اقدام به جداسازی محل زیستی آن ها کنید.

نگهداری مرغ ها و بوقلمون ها

مرغ ها با بوقلمون ها نیز قابلیت ایجاد سازگاری و ارتباط مطلوب دارند.

البته وجود بوقلمون ها به علاوه مرغ ها یا همزیستی آن ها در کنار هم نیازمند محیط بزرگی است. جهت آگاهی از مواد غذایی مورد علاقه بوقلمون ها ، اقدام به تغذیه آن ها در مکانی جداگانه از مرغ ها کنید.

نگهداری مرغ ها و بوقلمون ها
نگهداری مرغ ها و بوقلمون ها

چگونگی نگهداری همزمان طیور با گربه ها

دقت کنید ، وجود موش ها به علاوه موجودات جونده در محل زیستی مرغ ها سبب بروز عوامل بیماری زا از طریق دفع فضولات خود در مواد غذایی مرغ ها میگردند.

حتی موش ها و جوندگان میتوانند از طریق گاز گرفتن سبب آسیب رسانی به مرغ ها شوند.

در چُنین مناطقی ، همزیستی گربه ها با مرغ ها میتواند در مهارسازی جمعیت موش ها و جوندگان نقش بسزایی داشته باشد.

البته دقت کنید ، قبل از ایجاد رابطه همزیستی میان مرغ ها و گربه ها بایستی به نحوه رفتار و برخورد گربه با مرغ توجه بسیاری داشته باشید. چون امکان دارد گربه سبب اذیت و آزار مرغ ها شود.

همزیستی مرغ ها
همزیستی مرغ ها

امکان پرورش مرغ ها و سگ ها

نحوه رفتار و برخورد سگ ها با مرغ ها بستگی به نژاد و چگونگی آموزش دهی آن میباشد.

بعضی از سگ ها بعنوان شکارچی به مرغ ها حمله میکنند و آنان را مورد شکار قرار میدهند.

اما بعضی دیگر از سگ ها دارای رفتار مطلوبی با مرغ ها میباشند. و سبب محافظت از مرغ ها در برابر سایر عوامل شکارچی میشوند.

پس در نتیجه قبل از ایجاد رابطه همزیستی مرغ ها و سگ ها بایستی از نحوه رفتار سگ ها با مرغ ها آگاه شوید.

امکان پرورش مرغ ها و سگ ها
امکان پرورش مرغ ها و سگ ها

امکان نگهداری مرغ ها همراه بز و گوسفندان

مرغ ها ، بزها به علاوه گوسفندان میتوانند با یکدیگر سازگاری داشته باشند و رابطه ای مطلوب ایجاد کنند.

این رابطه همزیستی مرغ توام با بزها به علاوه گوسفندان به علت محافظت بزها و گوسفندان از مرغ ها در برابر شکارچیان منجر به سودمندی رابطه برای آن میگردد.

البته این سودمندی زمانی ایجاد میشود که محل زیستی هر کدام از آن ها جدا باشد.

چون نگهداری مرغ ها و بزها در کنار هم سبب ایجاد آلودگی محل ناشی از مدفوع مرغ و بروز عوامل بیماری زا و در نتیجه بیماری بز میگردد.

همزیستی مرغ با حیوانات اهلی
همزیستی مرغ با حیوانات اهلی

همزیستی مرغ با حیوانات اهلی

پرورش مرغ به علاوه حیوانات دامی همچون اسب و گاو ، نوعی رابطه ی سودمند برای مرغ محسوب میشود.

علت سودمندی مرغ از این رابطه ، سایز بزرگ حیوانات دامی است که سبب اجتناب شکارچیان از مرغ ها میگردد.

با همزیستی مرغ ها در کنار حیوانات دامی ، امکان تغذیه مرغ ها از حشرات موذی موجود بر روی کود حیوانات وجود دارد. دقت کنید ، برخی از مواد مغذی موجود در رژیم غذایی حیوانات دامی به بدن آن ها جذب نمیشوند. بنابراین ، این مواد مغذی غیرقابل جذب از طریق مدفوع حیوانات دفع میگردد.

مرغ ها نیز میتوانند این مواد مغذی موجود در مدفوع حیوانات را تغذیه کنند.

همزیستی مرغ
همزیستی مرغ
0