اکثرا پرخوری گوسفند(انتروتوکسمی) ، به علت تغییر ناگهانی رژیم غذایی رخ میدهد. راهکارهای پیشگیری از این بیماری را در این مطلب بخوانید.

منظور از بیماری پرخوری در گوسفند چیست؟

نام علمی بیماری گوسفند ، آنتروتوکسمی میباشد. این نوع بیماری بطور معمول حاد است و قادر به اثرگذاری بر روی گوسفندان موجود در هر بازه ی سنی میباشد.

بروز این بیماری ناشی از (۲) نوع متفاوت باکتری موجود در سیستم گوارشی حیوان اتفاق می افتد.

دقت کنید ، بروز پرخوری در گوسفندان بصورت حاد و جدی میتواند سبب مرگ و میر آنان شود. بنابراین ، بکارگیری ترفندهای پیشگیری در قبل از پیدایش این بیماری میتواند بسیار موثر تر از درمان پس از پیدایش آن باشد.

پرخوری گوسفند
پرخوری گوسفند

علت بروز پرخوری در گوسفند

آنتروتوکسمی به علت گونه های (C) به علاوه (D) باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس موجود در سیستم گوارشی گوسفندان اتفاق می افتد.

در صورت تغییر غیرمترقبه رژیم غذایی گوسفندهای واکسن نشده ، باکتری های مذکور موجود در سیستم گوارشی آن ها بیش از حد معمول رشد میکنند. این رشد به علت تغییر ناگهانی مواد غذایی مصرفی آن ها است.

در صورت میزان مصرفی بیش از حد معمول قند و نشاسته توسط گوسفند ، این باکتری ها بصورت طبیعی شروع به تکثیر میکنند. این تکثیر جهت برآورد نیازهای بدنی حیوان اتفاق می افتد. در صورت تکثیر ، میزان فراوانی از سموم ناشی از آن ها تولید که سبب زیان به بدن گوسفند میشود.

این سموم ناشی از باکتری های مذکور سبب زیان و آسیب رسانی به مجاری روده ای به علاوه دیگر اندام های بدن و در نتیجه پرخوری گوسفند میشود.

علت بروز پرخوری در گوسفند
علت بروز پرخوری در گوسفند

علائم انتروتوکسمی در گوسفند

در این بند به بررسی علائم و نشانه های این بیماری در حیوان دامی گوسفند میپردازیم.

▪کاهش اشتها

▪بی حالی گوسفند

▪دراز کشیدن و بلند شدن مستمر گوسفند

▪لگد زدن به شکم

▪بروز اسهال پس از مبتلای گوسفند به بیماری پرخوری رخ میدهد.

▪وجود خون در مدفوع گوسفند

▪مرگ و میر

علائم انتروتوکسمی در گوسفند
علائم انتروتوکسمی در گوسفند

دقت کنید ، روند سیر و پیشرفت بیماری پرخوری گوسفند ها بسیار سریع و فوری است. بطور معمول پس از بروز بیماری ، در (۲۴) ساعت بعد از آن حیوان احتمال دارد دچار مرگ و میر شود.

نحوه درمان

چون سیر پیشرفت این بیماری سریعا رخ میدهد ، اکثرا درمان آن امکان پذیر نیست.

بکارگیری زودهنگام ترفندهای مورد تایید دامپزشکان جهت درمان بیماری گوسفند امکان دارد سبب درمان آن گردد.

دقت کنید تجویز محلول های الکترولیت ، پروبیوتیک ها به علاوه آنتی سرم ها بصورت همزمان قادر به درمان گوسفند درگیر به بیماری مذکور است.

البته وقوع این درمان پس از استفاده زودهنگام از داروهای درمانی مذکور رخ میدهد.

راهکارهای پیشگیری از پرخوری گوسفند

همانطور که ذکر شد ، بکارگیری ترفندهای پیشگیرانه در قبل از بروز پرخوری گوسفند ها برخوردار از تاثیر بیشتری در مقایسه با درمان آن پس از بروز است.

ترفندهای پیشگیری از بیماری مذکور شامل واکسیناسیون گوسفندهای بالغ بصورت سالانه با استفاده از واکسن های مربوط و تکنیک های مدیریتی هوشمندانه است.

تکنیک های مدیریتی پیشگیری از پرخوری :

▪در صورتیکه قصد تغییر رژیم غذایی این حیوان دامی را دارید ، بایستی به تدریج اقدام به عمل آن کنید.

▪در صورت چرای گوسفندان در گله برای اولین بار ، بایستی آن ها را بمدت چندین ساعات محدود کنید.

▪جهت کاهش وزن میش های شیرده ، بایستی مقداری از میزان مصرفی مواد غذایی آن ها را کاهش دهید.

راهکارهای پیشگیری از پرخوری گوسفند
راهکارهای پیشگیری از پرخوری گوسفند