فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

پرورش آبزیان

پرورش آبزیان فروشگاه دام و طیور و آبزیان آژنو

هدف از پرورش آبزیان علی الخصوص ماهی، پاسخگویی به تقاضای فزآینده جمعیت در جهت برآورد مواد غذایی دریایی و سودآوری است.

منظور از پرورش آبزیان چیست؟

پرورش جانداران آبزی علی الخصوص ماهی نوعی از آبزی پروری است. این نوع پرورش به منظور تامین مواد غذایی دریایی انجام میگیرد.

بطور تقریبی (۵۰)٪ از مواد غذایی دریایی از طریق آبزی پروری حاصل میگردد. گونه های پرورشی شامل ماهی های آزاد ، ماهی تن ، کاد ، قزل آلا و هلیبوت میباشند.

شیوه های پرورش جانداران آبزی :

اکوسیستم میتواند قفس های غوطه ور بر روی سطح آب های طبیعی و استخرهایی از جنس بُتُن در محیط خشک باشد.

بطور حدودی بیشتر از (۳۲)٪ از ذخائر جانداران آبزی علی الخصوص ماهی کُل جهان مورد بهره برداری ، صید و تخلیه میباشد.

پرورش آبزیان
پرورش آبزیان

مزایا و معایب پرورش آبزیان

بعضی از اشخاص پرورش جانداران آبزی را به عنوان راهکاری جهت پیشگیری از صید بیش از حد معمول آن ها میدانند.

البته مزارع پرورشی جانداران آبزی علاوه بر مزایا دارای معایبی همچون ایجاد عوامل بیماری زا ، افزایش آلودگی های مختلف و افزایش گونه های تهاجمی جانداران آبزی در اکوسیستم های آبی میشود.

از دیگر تلفات ناشی از پروراندن جانداران آبزی میتوان به کاهش میزان گونه های ماهی کوچک که در جهت مواد غذایی و تغذیه سایر ماهی های پرورشی مورد استفاده قرار میگیرد.

دقت کنید ، میزان تلفات و خسارات ناشی از مزارع پرورش ماهی به نوع ماهی ، چگونگی پرورش ، شیوه تغذیه ، میزان تولید به علاوه مکان احداث مزرعه بستگی دارد.

مزایا و معایب پرورش آبزیان
مزایا و معایب پرورش آبزیان

نگهداری ماهی و نقش آن بر محیط زیست

اکثرا نگهداری و مراقبت از ماهی ها به منظور پرورش در مکانی کوچک و متراکم از ماهی انجام میشود. این گونه مکان های کوچک سبب زیان به ماهی ها ، زخم و بروز ضایعات های متفاوت در بدن آن ها میشود.

در کل ، مکان های متراکم و شرایط استرس زا منجر به بروز عوامل بیماری زای مختلف و در نتیجه بیماری های واگیردار میگردد. در چُنین شرایطی پرورش دهندگان آبزیان از آنتی بیوتیک ها ، ضد انگل ها و داروهای شیمیایی استفاده میکنند.

دقت کنید ، استفاده بیش از حد معمول و نامناسب سبب مقاومت عامل بیماری زا به بدن ماهی و در نتیجه افزایش تراکم و آسیب رسانی بیش از حد آن میشود.

همچنین فرار ماهی ها یکی دیگر از آسیب های مزارع پرورش آبزیان به محیط زیست است. فرار ماهی ها بطور سالیانه سبب تهدید و زیان رسانی به تنوع ژنتیکی به علاوه بقای گونه های آبزی بومی میشود. در نتیجه افزایش تراکم ذخائر سبب افزایش آلودگی ناشی از مدفوع ماهی و مواد غذایی باقیمانده و در نتیجه سبب کاهش سطح کیفی آب ، افزایش آمونیاک و کاهش اکسیژن موجود در آب میگردد.

نگهداری ماهی و نقش آن بر محیط زیست
نگهداری ماهی و نقش آن بر محیط زیست

تاثیر پرورش جانداران آبزی در تراکم پرندگان

احداث مزارع پرورش آبزیان در فضای باز سبب جذب موجودات دریایی شکارچی همچون پرندگان دریایی و شیرهای دریایی میشود. تغذیه پرندگان از ماهی ها سبب مسموم شدن و مرگ و میر آن ها به علت تیراندازی پرورش دهندگان میشود.

کشتار در صنعت آبزی پروری به طرز وحشتناکی انجام میگردد. این صنعت به رنج ماهی ها در هنگام کشتار توجه کمی میکند.

در برخی از مناطق بعضی از گونه های متفاوت ماهی قبل از کشتار ، چندین روز جهت پاکسازی آسان محتوای روده گرسنه میمانند. اکثر ماهی ها با ضربات مستمر به سر ، خونریزی ، خفگی و انجماد دچار مرگ و میر میشوند.

تاثیر پرورش جانداران آبزی در تراکم پرندگان
تاثیر پرورش جانداران آبزی در تراکم پرندگان
0