فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

پرورش بچه ماهی

پرورش بچه ماهی

پرورش بچه ماهی مستلزم رعایت نکاتی است که سبب بهبود رشد آن ها میشود. تغذیه و مراقبت مطلوب از بچه ماهی میتواند سبب افزایش بهره وری گردد.

استخر پرورشی بچه ماهی

دقت کنید ، هنگام تولد بچه ماهی ها قبل از هرچیزی بایستی با استفاده از ساچوک دسته بلند ماهیگیری اقدام به گرفتن ماهی های پرورشی بالغ یا بچه ماهی ها جداسازی کنید.

چون اکثر ماهی های والد جهت تغذیه از بچه ماهی های خود استفاده میکنند. حتی اگر خودِ ماهی والد این کار را نکند امکان دارد سایر ماهی ها از بچه ماهی ها تغذیه کنند.

نکته : در صورت جداسازی بچه ماهی ها از ماهی های پرورشی بالغ ، بایستی با احتیاط و آهستگی این کار را انجام دهید.

پرورش بچه ماهی
پرورش بچه ماهی

فیلتر مناسب استخر پرورشی بچه ماهی

در استخر ، مخزن یا آکواریوم حاوی بچه ماهی ها نوعی فیلتر اسفنجی جهت آسان سازی جریان آب نصب کنید. چون آسان سازی گردش آب سبب عدم آسیب دیدگی بچه ماهی ناشی از جریان شدید آب استخر میگردد.

همچنین فیلتر اسفنجی سبب پاکسازی محیط زیستی بچه ماهی ها یا همان استخر و آکواریوم شما میگردد.

بچه ماهی چه غذایی میخورد؟

جهت تغذیه بچه ماهی ها میتوانید از نوعی جاندار تک سلولی به نام اینفوزوریا استفاده کنید.

در صورت عدم دسترسی به اینفوزوریا میتوانید از مواد غذایی پولکی جهت تغذیه بچه ماهی ها استفاده کنید. جهت استفاده از مواد غذایی پولکی به منظور تغذیه بچه ماهی ها میتوانید از خلال دندان استفاده کنید. بعبارتی بایستی خلال دندان را در آب جهت رطوبت دار کردن آن فرو ببرید ، سپس خلال دندان را در ظرف مواد غذایی پولکی فرو کنید و مجدد آن را در استخر پرورشی بچه ماهی ها به منظور رهاسازی خوراک فرو ببرید.

در طی روز بچه ماهی ها بایستی بمدت چندین بار تغذیه شوند. تغذیه مناسب و کافی میتواند سبب افزایش میزان رشد بچه ماهی ها گردد.

نکته : میتوانید بمدت (۲_۱) هفته اقدام به پرورش مقداری میگو جهت تغذیه در آینده بچه ماهی ها کنید. چون میگو سرشار از خواص و ارزش غذایی بخصوصی است که میتواند سبب بهره وری چشم گیر بچه ماهی ها گردد.

بچه ماهی چه غذایی میخورد؟
بچه ماهی چه غذایی میخورد؟

بخاری آکواریومی

در صورت پرورش بچه ماهی ها ، بایستی با استفاده از نوعی بخاری مخصوص آکواریوم بازه ی دمایی استخر خود را متعادل کنید.

ابتدا نسبت به دمای مناسب گونه ی بچه ماهی ها آگاه شوید. سپس دمای بخاری آکواریومی را روی آن درجه تنظیم کنید.

بخاری آکواریومی
بخاری آکواریومی

سیفون مخزن ماهی

پرورش دهندگان بچه ماهی ها بایستی چندین مرتبه در هفته اقدام به ارزیابی ، سنجش و معاینه خواص فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آب استخر همچون میزان اکسیژن موجود در آب ، مقدار شوری ، میزان سختی ، دمای آب به علاوه سایر موارد مهم موثر کنند.

همچنین بایستی جهت پیشگیری از آسیب دیدگی بچه ماهی ها توسط ضایعات و مواد زائد کف استخر با استفاده از شیلنگ هوایی آکواریومی اقدام به پاکسازی و سیفون استخر حاوی بچه ماهی ها کند.

سیفون مخزن ماهی
سیفون مخزن ماهی

فضای مناسب پرورش بچه ماهی

دقت کنید بایستی پس از اینکه میزان طول بچه ماهی ها به (۰/۵) اینچ=(۱/۲۷) سانتی متر رسید ، اقدام به تهیه استخر جداگانه و جداسازی مجدد آن ها کنید.

چون تامین فضای مناسب و بزرگتر جهت پرورش آن ها موجب بهبود رشد آنان میگردد.

فضای مناسب پرورش بچه ماهی
فضای مناسب پرورش بچه ماهی

فروش بچه ماهی

پس از اینکه میزان طول بچه ماهی ها به (۱) اینچ=(۲/۵۴) سانتی متر رسید ، اقدام به فروش آن ها کنید. البته در صورتیکه قصد فروش آن ها را ندارید ، باید آن ها را در استخر اصلی مزرعه که حاوی گونه های مختلف ماهی پرورشی بالغ میباشد ، رها کنید.

نکته : در هنگام رهاسازی بچه ماهی ها از عدم تغذیه آنان توسط گونه های ماهی بالغ بزرگتر اطمینان حاصل کنید.

0