فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

پرورش ماهی

پرورش-ماهی

ایجاد پرورش ماهی به منظور برآورد تقاضای جمعیت مردم برای تامین خوراک دریایی و سودآوری میباشد. البته پرورش جانداران آبزی بر مزایا معایبی نیز دارد.

هدف از پرورش ماهی

به پرورش آبزیان به منظور تامین تقاضای جمعیت جهت مصرف خوراکی دریایی و سایر مصارف انسانی آبزی پروری میگویند.

مکان های مناسب مزارع پرورش جانداران آبزی شامل دریاچه های آب شیرین ، مخازن سرپوشیده ، قفس های اقیانوسی میباشد.

البته پرورش آبزیان علاوه بر مزایا ، دارای معایب ی همچون افزایش بیماری و آسیب رسانی به محیط زیست میباشد.

هدف از پرورش ماهی
هدف از پرورش ماهی

نحوه نگهداری پرورش ماهی

نگهداری ماهی در نزدیکی هم به احتمال زیاد سبب افزایش عوامل بیماری زا و در نتیجه بروز بیماری میگردد.

در صورت درگیری ماهی به ویروس ، انگل یا سایر عوامل بیماری زای واگیردار ، عامل بیماری زا پس از مدتی تمامی ماهی های دیگر را درگیر خود خواهد کرد.

مکان پرورش ماهی

ایجاد مزارع پرورش جانداران آبزی سبب وارد تاثیرات منفی و زیان به محیط زیست میگردد.

تاثیرات منفی و آسیب های حاصل از مزارع پرورشی آبزیان شامل ورود ضایعات ، مواد زائد و پسآب ها به محیط زیست ، فرار ماهی های بیمار و انتقال عوامل بیماری زا به محیط زیست و ذخائر وحشی میباشد.

مکان پرورش ماهی
مکان پرورش ماهی

کاربرد پروتئین

اکثر ماهی های پرورشی همچون سالمون ، کاد و سی باس گوشتخوار هستند.

این گونه از ماهی ها جهت رشد سریع و تامین انرژی موردنیاز بدن خود به میزان زیادی پروتئین نیاز دارند.

منبع تهیه پروتئین ها از طریق ماهی های کوچکتر صورت میگیرد. تامین پروتئین از ذخائر وحشی ماهی های کوچکی همچون ساردین ، خال مخالی ، کولی به علاوه ماهی های کوچکتر سبب کاهش میزان جمعیت ذخائر وحشی میگردد.

هزینه های راه اندازی پرورش ماهی

راه اندازی مزرعه پرورشی آبزیان علی الخصوص آب شور هزینه بر است. مکان مناسب مزارع پرورش جانداران آبزی بایستی در مکان های ایمنی باشد که هنگام حوادث غیرمترقبه سبب آسیب رسانی و خسارات نگردد.

تهیه مواد غذایی مناسب ، حقوق کارکنان ، مهار و درمان بیماری ها ، حمل و نقل به علاوه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز همگی مستلزم هزینه های مربوطه با آبزی پروری است.

پرورش مدرن جانداران آبزی نیازمند میزان سرمایه اولیه بیشتری نسبت به سایر شیوه های سنتی است.

ایمنی کارکنان

ایمنی کارگران در پرورش جانداران آبزی ، به امکانات فردی و مقررات ملی بستگی دارد.

کارکنان و کارگران امکان دارد در معرض عوامل بیماری زای ماهی ها و سایر جانداران آبزی آلوده باشند.

همچنین نزدیکی کارکنان در مکان های نزدیک به آب امکان وقوع وقایع ناگهانی همچون غرق شدن را دارد.

 ایمنی کارکنان پرورش ماهی
ایمنی کارکنان پرورش ماهی
0