چرای دام از مراتع در فصل زمستان به علت رشد کم علوفه با معضل روبرو میشود. در این مبحث قصد ارائه چگونگی چرای دام در زمستان را داریم.

چگونگی چرای مراتع در زمستان

با آغاز ماه آبان در فصل پاییز ، میزان رشد علوفه موجود در مراتع کاهش یا بطور کل متوقف میشود.

بکارگیری ترفندهای مدیریتی در فصول پاییز و زمستان جهت افزایش رشد مراتع در سال بعد تاثیر بسزایی دارد.

اکثر مراتع موجود در نواحی شمالی کشور در فصل زمستان سرشار از برف میباشند. و گله گوسفندان قادر به تغذیه از چُنین مراتعی نیستند.

هدف ما از ادامه مبحث چرای زمستانی مراتع بیان نکات احتیاطی در فصول پاییز و زمستان است.

چرای مراتع در زمستان
چرای مراتع در زمستان

نکات احتیاطی

اکثر مراتع موجود در نواحی شمالی کشور در فصول پاییز و علی الخصوص زمستان قابلیت تغذیه و چرای گوسفندها را ندارد. اکثرا میزان (۶۰)٪ از سرمایه پرورش دهندگان دام در این فصول به منظور تامین مواد غذایی مناسب دام خرج میشود.

در این زمان بکارگیری ترفندهای مدیریتی هوشمندانه میتواند تاثیر بسزایی بر روی کاهش هزینه ایفا کند.

نکات احتیاطی :

▪دقت کنید ، در صورتیکه علوفه مناطق شما در فصول سرد پاییز و زمستان هنوز به مقدار ناچیزی رشد میکند. شما میتوانید با ترفند چرای چرخشی به علاوه بکارگیری میزان مناسبی از کود میتواند بمدتی طولانی سبب فراهم سازی تغذیه گوسفندان از طریق چرا و در نتیجه صرفه جویی در هزینه پرورش دهندگان شود.

▪از چرای بیش از حد معمول گوسفندان در این زمان از سال پیشگیری کنید. وجود جمعیت فراوانی از حیوانات دامی در زمین کوچکی به منظور چرا سبب مصرف بیش از حد آنان از مراتع در میگردد. و چون مراتع در این فصل از سال دارای رشد اندکی است. مصرف بیش از آن ها سبب میشود ، سریعا به اتمام برسند.

علاوه بر اتمام میزان علوفه موجود ، چرای بیش از حد سبب نابودی ریشه گیاهان به علاوه بروز بیماری های مختلف در گوسفندان میگردد.

چرای مراتع در زمستان
چرای مراتع در زمستان

تاثیر چرای چرخشی مراتع در زمستان

فصول پاییز و زمستان جزو زمان های ایده آل جهت اعمال چرای چرخشی بر روی چراگاه است.

در این نوع سیستم ، تعداد چراگاه های مورد استفاده بیش از (۱) عدد است.

چرای حیوانات دامی از مراتع در فصل زمستان در این نوع سیستم ، در نقاط متفاوت مراتع انجام میگیرد. به همین علت ، استراحت مراتع سبب بهبود و رشد گیاهان در آن منطقه میشود.

بکارگیری سیستم چرای چرخشی سبب افزایش سطح کیفی علوفه به علاوه میزان رشد و تولید آنان در زمستان میگردد.

چرای مراتع در زمستان
چرای مراتع در زمستان

کاشت بذر جدید

در فصول سرد هنگام خروج گوسفندان از مراتع ، اقدام به انتشار بذر تازه بر روی سطوح مراتع کنید. علاوه بر آن میتوانید جهت بهبود رشد علوفه تازه در فصل بهار اقدام به تغییر میزان (ph) مراتع کنید.

دقت کنید در صورت خرید یونجه در این فصل به منظور تغذیه گوسفند ، اقدام به خرید یونجه برش دوم کنید. این نوع یونجه دارای میزان کمی ساقه و مقداری بیشتر برگ دارد. این یونجه سرشار از ارزش غذایی و مصرف آن سبب تولید میزان کمی ضایعات و مواد زائد میگردد.