فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

چربی در تغذیه آبزیان

چربی در تغذیه آبزیان

چربی در تغذیه آبزیان جزء ترکیبات اصلی خوراک روزانه آنهاست. در ادمه به تفسیر کامل و نیازهای وجودی چربی خواهیم پرداخت.

اهمیت وجود چربی در خوراک

اهمیت چربی در تغذیه لارو و بچه ماهیان کمتر از بقیه اجزا جیره نیست. لیپید نقش مهمی نه تنها در تامین انرژی ماهی بلکه به عنوان منبع اسیدهای چرب ضروری در جیره به عهده دارند.

در حال حاضر نیاز بچه ماهیان گونه‌های زیادی از ماهی‌ها و اسیدهای چرب غیر اشباع تعیین شده است.

برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری در شرایط اکولوژیکی کلونی باید به تغذیه ماهی‌ها با چربی توجه خاصی صورت گیرد.

در صنایع تولید کنسانتره برای ماهیان، روغن ماهی و روغن آفتابگردان به عنوان منبع چربی در غذاهای آغازین بکار می‌روند.

چربی در ساختار تولید کنسانتره

چربی در تغذیه آبزیان از ضروریات خوراک محسوب میشود. و در ترکیب غذای کنسانتره حاوی تری‌آسیل گلیسرید و اسیدهای چربی است که در بدن ماهی نقش انرژی‌زایی و وظیفه تنظیمی و ساختاری را به عهده دارند.

تری‌آسیل گلیسریدهای (تری گلیسریدها) واترهای اسید چربی کلسترول جزء لیپیدهای خنثی هستند‌. که در موجودات زنده به مقادیر زیاد یافت می‌شوند.

وظایف این دو گروه از لیپید‌ها در آزاد ماهیان و ماهیان دیگر به خوبی مطالعه شده است.

مقدار تری‌اسیل گلیسرید‌ها و اترهای کلسترلین بدن دارای اهمیت ویژه‌ای در زندگی ماهی بوده و امکان نفوذپذیری غشای سلولی در ماهی را فراهم می‌کند.

جذب چربی غذا در ماهیان آب شیرین معمولاً در بخش ابتدائی روده کوچک صورت می‌گیرد. در ماهیان گوشت‌خوار و همه‌چیزخوار سرعت جذب چربی بیش از ماهیان گیاه‌خوار است.

چربی گیاهی و حیوانی در تغذیه آبزیان

چربی‌های نرم با منشا گیاهی و حیوانی که واجد میزان بالای اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند هستند.

در ماهیان آزاد به میزان ۹۰-۹۵درصد جذب گردیده و تامین‌کننده انرژی بدن می‌باشند.

و بدین ترتیب مصرف پروتئین برای تولید انرژی را کاهش می‌دهند.

در حالی که چربی‌های سخت کارآیی کمتری دارند و ۶۰-۷۰درصد آنها در آزاد ماهیان جذب می‌شوند.

سطح کلی چربی و پروتئین در غذا با هم ارتباط دارند، به طوری که در غذای بچه ماهیان آزاد با سطح پروتئین ۴۰-۵۰درصد باید۱۲-۱۵ درصد چربی وجود داشته باشد.

استفاده از چربی با درجات بالای غیر اشباعی امکان حفظ چربی تا به میزان دو برابر بدون کاهش کیفیت غذای کنسانتره را فراهم می‌نماید.

نقش عمده ی چربی ها بر اندام آبزیان چیست؟

چربی در تغذیه آبزیان
چربی در تغذیه آبزیان

چربی در تغذیه آبزیان برای اهداف مختلفی جزو ضروریات محسوب میشود. غالب چربی‌ها و تری گلیسیریدها برای اکثر اندام‌ها نقش سوخت و منبع تولید انرژی را به عهده دارند.

در این مواد بخش اعظم انرژی حاصل از واکنش‌های شیمیایی ذخیره می‌گردد.

ماهی‌ها باید از غذای خود مجموعه‌ای از اسیدهای چرب ضروری را دریافت کنند.

کمبود چربی ها باعث چه چیزی در آبزیان خواهد شد؟

فقدان یا کمبود چربی ها در تغذیه آبزیان باعث :

منجر به کاهش رشد

افزایش مرگ ومیر

اختلال در برخی از اعمال فیزیولوژیک

نئوپلازی‌های سروئیدی در کبد

تغییرات پاتولوژیک در ساختارعضلات، کلیه، لوزالمعده،

متلاشی شدن میتوکندری‌ها

آب آوردگی بافت‌ها و کاهش سطح پروتئین و چربی در بدن می‌گردد.

همچنین بر اثر این پدیده آب‌آوردگی عضلات و اعضای داخلی به طور شاخصی مشاهده می‌گردد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*