فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

گوسفند نر

گوسفند نر

منظور از قوچ گوسفند نر است که در گله های پرورشی دام با هدف تولید گوشت ، باید دارای قدرت بره زایی زیادی جهت باروسازی گوسفند ماده باشد.

گوسفند نر و ماده

اکثر انسان ها اعتقاد دارند که تمامی گوسفندهای موجود همچون یکدیگر هستند و باهم هیچ تفاوتی ندارند.

اما در واقع ، تمامی گوسفندها دارای نژادها و شکل های مختلف میباشند.

دقت کنید ، همانگونه که انسان ها دارای (۲) جنس نر و ماده میباشند. تمامی موجودات زنده نیز دارای (۲) جنس متفاوت میباشند.

در واقع ، تکامل و دوام چرخه زیستی حیوانات همچون انسان ها بستگی به جنس متفاوت آن ها دارد.

گوسفند نر
گوسفند نر

اهمیت گوسفند نر در گله

دقت کنید ، جنس نر گوسفندها قوچ نام دارد ، در کل گوسفندها به علت تولید گوشت به علاوه پشم مورد پرورش قرار میگیرند.

در مزارعی که گوسفندها به منظور تولید گوشت مورد پرورش قرار میگیرند. جنس نر گوسفند یا قوچ بایستی برخوردار از سطح مطلوب زادآوری جهت تلقیح گوسفند ماده باشد. سطح مطلوب زادآوری قوچ سبب بارورسازی مطلوب گوسفند ماده میگردد.

دقت کنید ، بدن قوچ بایستی در مقابل عوامل بیماری زا و بیماری های مختلف برخوردار از مقاومت فراوانی باشد. مقاومت و استواری گوسفند نر سبب کاهش بروز بیماری و مرگ و میر بره های تولیدی میگردد.

در صورتیکه قصد شما از پرورش گوسفند ، تولید شیر است. بایستی به نژاد قوچ اهمیت شایانی دهید ، چون بایستی قوچ هایی سبب بارورسازی گوسفند ماده شود که سبب تولید بره های شیرده گردد.

اهمیت گوسفند نر در گله
اهمیت گوسفند نر در گله

قوچ های عقیم

برخی از قوچ ها یا گوسفند های نر ، فاقد توانایی تولید و مثل به علاوه بارورسازی گوسفندهای ماده میباشند.

برخی از پرورش دهندگان دام جهت تولید گوشت و پروارسازی آن ها ، حیوانات دامی همچون گوسفندها را مورد پرورش قرار میدهند. بنابراین از قوچ های عقیم جهت این هدف استفاده میکنند.

عقیم سازی سبب تسهیل دشواری فعالیت پرورش دهندگان دام به علت امکان نگهداری تمامی گوسفندهای نر و ماده در کنار و نزدیکی یکدیگر میشود.

یکی دیگر از دلایل عقیم سازی قوچ ها ، جلوگیری از میل جنسی بسیار زیاد آن ها میباشد. پرورش دهندگان دام میتوانند از این نوع گوسفندهای نر جهت تحسین گوسفندهای ماده به شروع زودهنگام چرخه فحلی(میل شدید جنسی) استفاده کنند.

در نهایت ، بکارگیری قوچ های عقیم در گله های پرورشی گوسفندان پرواری بطور احتمال میتواند سبب بره زایی زودهنگام گوسفندهای ماده گردد.

قوچ های عقیم
قوچ های عقیم
0