گوسفند چویوت ، جزو نژادهای مقاوم و پایدار در شرایط آب و هوایی مختلف است. پشم و گوشت نوع پرورشی این گوسفندان قابل استفاده است.

آشنایی با گوسفند چویوت

نژاد چویوت ، جزو نژادهای گوناگونِ (۲) منظوره صورت سفید این حیوان دامی میباشد. این نژاد از گوسفند دارای هوش به علاوه فعالیت فراوانی میباشد. میزان سرعت رشد آن متوسط است.

منظور از نژاد (۲) منظوره این است که میتوان این گوسفند را جهت تولید گوشت و پشم مورد پرورش قرار داد.

نام این نژاد گوسفند برگرفته از تپه های شمال نورتومبرلند و مرزهای اسکاتلند میباشد.

این نژاد جزو نژادهای مقاوم و پایدار در صورت وجود مواد غذایی کم است. همچنین دارای قابلیت تحمل بالایی در مقابل شرایط آب و هوایی مختلف است.

گوسفند چویوت
گوسفند چویوت

زیستگاه

زیستگاه اولیه نژاد چویوت گوسفند شامل کشورهای انگلیس ، اسکاتلند به علاوه ولز میباشد. اکنون نیز بیشترین تعداد این نژاد در همین کشورهای مذکور وجود دارد.

تعداد اندکی از نژاد چویوت در کشورهای نیوزیلند ، استرالیا و ایالات متحده آمریکا یافت میگردد.

این حیوان دامی جزو حیوانات مقاوم محسوب میشود ، چون توانایی زندگی در اکثر شرایط آب و هوایی مختلف را دارد.

خصوصیات ظاهری گوسفند چویوت

▪این نژاد بطور تقریبی دارای جثه بزرگی میباشد.

▪صورت سفید

قوچ و میش این نژاد هر (۲) فاقد شاخ میباشند.

▪سر و پای این گوسفند فاقد پشم میباشد.

▪طیف رنگی گوش ، پوزه و پا : (سیاه رنگ)

▪طیف رنگی پشم : (سفید رنگ)

▪مقدار رشد پشم این نژاد در هر سال (۱۲_۱۰) سانتی متر میباشد.

▪میزان میانگین وزن قوچ : (۹۰_۷۲) کیلوگرم

▪میزان میانگین وزن میش : (۷۲_۵۵) کیلوگرم

گوسفند چویوت
گوسفند چویوت

هدف از پرورش

همانطور که ذکر شد ، این نژاد جزو نژادهای (۲) منظوره است. نژاد (۲) منظور بیانگر کارآمد بودن گوشت و پشم آن است.

اما اکثرا گوسفند های چویوت به منظور تولید گوشت مورد پرورش قرار میگیرند. چون بدن این نژاد حالت ماهیچه ای و عضلانی دارد.

دقت کنید ، میزان تولید پشم این نژاد از گوسفند در مقایسه با سایر نژادهای دیگر که در جهت هدف تولید پشم مورد پرورش قرار میگیرند ، کمتر میباشد.